Rozbehnutie podnikateľskej činnosti

Založenie a vznik obchodných spoločností

 • založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným
 • založenie a vznik akciovej spoločnosti
 • založenie a vznik verejnej obchodnej spoločnosti
 • založenie a vznik komanditnej spoločnosti

Zrušenie obchodných spoločností

 • likvidácia obchodných spoločností
 • zrušenie obchodných spoločností
 • zlúčenie  a splynutie obchodných spoločností

Zmeny v obchodných spoločnostiach

 • zmeny v obchodných spoločnostiach
 • ready made spoločnosti

Ostatné služby

 • zabezpečenie uloženia účtovnej závierky
 • založenie a vznik organizačnej zložky
 • založenie a vznik neziskovej organizácie
 • založenie a vznik občianskeho združenia
 • založenie a vznik družstva
 • zabezpečenie virtuálneho sídla a služieb s tým spojených

Živnostenské oprávnenie

 • založenie živnosti
 • zmena živnosti
 • zrušenie živnosti
 • zápis fyzickej osoby do obchodného registra

Bonusové služby pre našich klientov

 • licencia pre vnútroštátnu a medzištátnu dopravu
 • koncesia pre taxislužbu
 • povolenie na autobusovú dopravu
 • registrácia platcu DPH
 • zverejnenie oznámenia v obchodnom vestníku