Kontakt

Kontaktný formulár

ACEFOR, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 37538/V

Adresa:
Murgašova č. 3
043 21 Košice
Slovenská republika

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN: SK7775000000004021851072
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX

E-mail: acefor@acefor.sk

Mobil: +421 910 903 910

Web: acefor.sk