Poradenské centrum pre cudzincov

 

 

 

 

 Poskytujeme služby, poradenstvo a konzultácie pri vybavení
trvalého
a prechodného pobytu pre cudzincov na území Slovenska.
Pomôžeme aj so začatím podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike.

 

Vybavíme pre Vás:

Prechodný pobyt
na Slovensku

 • na účel zamestnania
 • na účel štúdia
 • na účel podnikania
 • na účel výskumu a vývoja
 • na účel zlúčenia rodiny

Viac info

Trvalý pobyt
na Slovensku

 • na neobmedzený čas
 • na päť rokov
 • dlhodobý pobyt

 

Viac info

clovek3

Podnikateľská činnosť
na Slovensku

 • založenie a vznik obchodných spoločností
 • zmeny v obchodných spoločnostiach
 • zrušenie a zánik obchodných spoločností
 • živnostenské oprávnenie

Viac info

Kontaktujte nás:

Kontaktný formulár

ACEFOR, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 37538/V

Adresa:
Murgašova č. 3
043 21 Košice
Slovenská republika

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN: SK7775000000004021851072
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX

E-mail: acefor@acefor.sk

Mobil: +421 910 903 910

Web: acefor.sk