дозвіл на тимчасове перебування іноземців на території Словацької Республіки

Дозвіл на тимчасове перебування з метою працевлаштування

Дозвіл на тимчасове перебування з метою працевлаштування може бути виданий підрозділом поліції, якщо немає підстав для відхилення заяви, громадянину третьої країни на основі підтвердження щодо можливості отримання вільної вакансії.

Дозвіл на тимчасове перебування з метою працевлаштування може бути виданий підрозділом поліції, якщо немає підстав для для відхилення заяви, громадянину третьої країни, який отримав дозвіл на працевлаштування, або тим громадянам третіх країн, для яких дозвіл на працевлаштування, або ж підтвердження про можливість заповнення вільної вакансії не вимагається.

Підрозділ поліції видасть посвідку на тимчасове проживання з метою працевлаштування на передбачуваний період працевлаштування, але не більше двох років.

Дозвіл на тимчасове перебування з метою сезонних робіт може бути виданий підрозділом поліції громадянину третьої країни після виконання всіх умов на максимум 180 днів протягом 12 послідовних місяців.

Дозвіл на тимчасове перебування з метою навчання

Дозвіл на тимчасове перебування з метою навчання може бути виданий підрозділом поліції, якщо немає підстав для відхилення заяви, громадянину третьої країни, який:

a) є учнем середньої школи;

б) є слухачем мовної школи;

в) є студентом університету, або

г) бере участь у мовній або фаховій підготовці до навчання в університеті, яка організована університетом у Словацькій Республіці.

Підрозділ поліції видасть посвідку на тимчасове проживання з метою навчання на передбачуваний період навчання, але не більше шести років.

Громадянин третьої країни, якому підрозділ поліції видав посвідку на тимчасове проживання з метою навчання, може під час тимчасового перебування займатися підприємницькою діяльністю.

Дозвіл на тимчасове перебування з метою підприємницької діяльності

Дозвіл на тимчасове перебування з метою підприємницької діяльності може бути виданий підрозділом поліції, якщо немає підстав для відхилення заяви, громадянину третьої країни, який:

а) на території Словацької Республіки займається або буде займатися підприємницькою діяльністю в якості індивідуального підприємця, або

б) діє або буде діяти в якості законного представника торговельної компанії або кооперативу і не перебуває в трудових правовідносинах.

Підрозділ поліції видасть посвідку на тимчасове проживання з метою підприємницької діяльності на передбачуваний період ведення підприємницької діяльності, але не більше трьох років.

Дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання службових обов’язків у цивільних частинах збройних сил

Дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання службових обов’язків у цивільних частинах збройних сил видається підрозділом поліції громадянину третьої країни, який належить до цивільного особового складу держави, яка його направляє, і який є військовослужбовцем або працівником збройних сил, терміном до п’яти років.

Дозвіл на тимчасове перебування з метою наукових досліджень і розробок

Дозвіл на тимчасове перебування з метою наукових досліджень і розробок може бути виданий підрозділом поліції, якщо немає підстав для відхилення заяви, громадянину третьої країни, який проводить дослідження та розробки на основі договору гостювання. Це проживання видається на час, необхідний для досягнення мети, але не більше двох років. Громадянин третьої країни, якому було видано посвідку на тимчасове проживання з метою наукових досліджень і розробок, може займатись підприємницькою діяльністю.

Тимчасове місце проживання особи, яка має статус словака, що проживає за кордоном

Посвідку на тимчасове місце проживання особі, яка має статус словака, що проживає за кордоном, підрозділ поліції може видати, якщо немає підстав для відхилення заяви, громадянину третьої країни, який отримав посвідчення закордонного словака.

Дана посвідка на тимчасове проживання видається строком на п’ять років.

Громадянин третьої країни, якому було видано посвідку на тимчасове проживання як особі зі статусом словака, що проживає за кордоном, має право займатись підприємницькою діяльністю.

Дозвіл на тимчасове перебування з метою возз’єднання сім’ї

Дозвіл на тимчасове перебування з метою возз’єднання сім’ї може бути виданий підрозділом поліції, якщо немає підстав для відхилення заяви, громадянину третьої країни, який являється:

а) членом сім’ї громадянина третьої країни з дозволом на тимчасове або постійне проживання у Словацькій Республіці;

б) родичем по висхідній лінії біженця, вік якого не перевищує 18 років;

в) близькою людиною в рамках міжнародного договору.

Членом сім’ї громадянина третьої країни вважається:

а) один з подружжя, якщо вік кожного не менше 18 років;

б) дитина, яка не перебуває в шлюбі, у віці до 18 років громадянина третьої країни тa іншого з подружжя;

в) його дитина, яка не перебуває в шлюбі, у віці до 18 років;

г) дитина, яка не перебуває в шлюбі, іншого з подружжя у віці до 18 років;

д) дитина віком старша, ніж 18 років або дитина іншого з подружжя віком старша, ніж 18 років, яка не в змозі піклуватися про себе через причину довготривалого несприятливого стану здоров’я;

е) його батьки або батьки іншого з подружжя, які підпадають під його піклування, і в країні, звідки вони походять, не користуються належною підтримкою сім’ї.

Дозвіл на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї видається до закінчення терміну дозволу на проживання громадянина третьої країни, щодо якого заявник претендує на право возз’єднання сім’ї, але не більше п’яти років.

Громадянин третьої країни з дозволом на проживання, яке він отримав з метою возз’єднання сім’ї, може займатись підприємницькою діяльністю.

Посвідка на тимчасове місце проживання особи, яка має статус довгострокового резидента в іншій державі-члені ЄС

Посвідка на тимчасове місце проживання особи, яка має статус довгострокового резидента в іншій державі-члені ЄС, підрозділ поліції може видати, якщо немає підстав для відхилення заяви,громадянину третьої країни, який:

а) займається підприємницькою діяльністю на території Словацької Республіки;

б) працевлаштований на території Словацької Республіки;

г) навчається в учбовому закладі на території Словацької Республіки;

д) займається діяльністю, яка вказана в § 25 або § 26 Закону про проживання іноземців;

е) є членом родини відповідно до § 27 абзац 2 Закону про проживання іноземців громадянина третьої країни відповідно до літери від a) до d), і сім’я вже існувала в іншій державі-члені ЄС, яка громадянину третьої країни приділила статус довгострокового резидента.

Підрозділ поліції видасть посвідку на тимчасове проживання на період, необхідний для досягнення мети, але не більше п’яти років.

Дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання окремих видів діяльності

Дозвіл на тимчасове перебування з метою здійснення окремого виду діяльностi може бути виданий підрозділом поліції, якщо немає підстав для відхилення заяви, громадянину третьої країни, який не являється підприємцем і здійснює:

а) викладацьку діяльність;

б) художню діяльність;

в) спортивну діяльність;

г) стажування в рамках навчання за межами території Словацької Республіки;

д) діяльність, що випливає з програм Уряду Словацької Республіки або програм Європейського Союзу;

е) виконання зобов’язань Словацької Республіки, які випливають з міжнародних угод;

є) надання медичної допомоги або супровід громадянина третьої країни, якому надається медична допомога, якщо це необхідно;

ж) волонтерство;

з) діяльність журналіста, акредитованого в Словацькій Республіці.

Підрозділ поліції видасть посвідку на тимчасове проживання з метою здійснення окремого виду діяльностi на період, необхідний для досягнення мети, але не більше двох років.