Дозвіл на постійне проживання

Дозвіл на постійне проживання на невизначений строк

Дозвіл на постійне проживання в Словацькій Республіці на невизначений строк може бути виданий підрозділом поліції громадянину третьої країни, який:

a) якому надано право на постійне проживання в Словацькій Республіці, принаймні, чотири роки;

б) є дитиною молодше 18 років громадянина третьої країни з дозволом на постійне проживання на території Словацької Республіки на невизначений строк або дитиною молодше 18 років, яка знаходиться під опікою громадянина третьої країни з дозволом на постійне проживання на території Словацької Республіки на невизначений строк;

Міністерство внутрішніх справ може надати дозвіл на постійне проживання на невизначений строк і не дотримуючись умов, викладених у цьому Законі,

а) якщо необхідно забезпечити захист та допомогу свідкам відповідно до спеціального регламенту;

б) особі без громадянства;

в) з причин, що заслуговують особливий розгляд;

г) на підставі клопотання Словацької інформаційної служби у разі, якщо це в інтересах національної безпеки Словацької Республіки;

д) повнолітній особі, яка отримала дозвіл на толерантне перебування, або якій було надано додатковий захист як неповнолітньому без супроводу, щонайменше три роки, протягом яких вона навчалася в учбовому закладі на території Словацької Республіки.

Дозвіл на постійне проживання строком на п’ять років

Дозвіл на постійне проживання в Словацькій Республіці строком на п’ять років може бути виданий підрозділом поліції, якщо немає підстав для відхилення заяви, громадянину третьої країни, який:

a) є чоловіком / дружиною громадянина Словацької Республіки з постійним місцем проживання на території Словацької Республіки або родичем першого ступеня прямої спорідненості громадянина Словацької Республіки з постійним місцем проживання на території Словацької Республіки;

б) є неодруженою дитиною молодше 18 років, яка знаходиться під опікою громадянина третьої країни, що є чоловіком/дружиною громадянина Словацької Республіки з постійним місцем проживання на території Словацької Республіки;

в) є неодруженою дитиною молодше 18 років громадянина третьої країни з дозволом на постійне проживання на території Словацької Республіки строком на п’ять років або дитиною молодше 18 років, яка знаходиться під опікою громадянина третьої країни з дозволом на постійне проживання на території Словацької Республіки строком на п’ять років;

г) є незабезпеченою дитиною громадянина третьої країни з дозволом на постійне проживання на території Словацької Республіки віком старшою, ніж 18 років, яка не в змозі піклуватися про себе через причину довготривалого несприятливого стану здоров’я;

д) у разі, якщо це в інтересах Словацької Республіки.

Дозвіл на довгострокове перебування

Дозвіл на довгострокове перебування в Словацькій Республіці може бути виданий підрозділом поліції, якщо немає підстав для відхилення заяви, громадянину третьої країни:

a) який на території Словацької Республіки перебуває легально і безперервно протягом п’яти років, які безпосередньо передують поданню заяви;

б) дозвіл на довгострокове перебування якого припинив дію відповідно до § 55 літера e) або § 56 літера b), c) або літера d);

в) який має дозвіл на безперервне перебування в іншій країні-члені ЄС на основі синьої картки та перебуває на території Словацької Республіки як власник синьої картки мінімально протягом двох років, які безпосередньо передують поданню заяви.